Rakentajan ohjeet

Rakennusvalvonnasta saat ohjeita tarvittavien lupien hakemiseen.

Rakennusluvan hakeminen

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen. Eräisiin vähäisiin rakennushakkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Mänttä-Vilppulassa rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta, joka on delegoinut lupa-asiat rakennustarkastajalle.

Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan rakennustarkastajalta.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan hakeminen

Joissain tapauksissa ennen rakennuslupaa on haettava suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset haetaan kunnalliselta viranomaiselta. Mänttä-Vilppulassa viranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Rakennusvalvonnan lomakkeita:

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Seppälän puistotie 15, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555