Rakentaminen ja luvat

Rakentamista ohjaa ja valvoo kunnallinen rakennusvalvonta, joka on lakisääteistä toimintaa ja perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).

Rakennusten tulee täyttää lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi rakennusvalvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista viihtyisän ympäristön ja laadukkaan rakennuskannan syntymiseksi ja säilymiseksi. Lupamenettelyä säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi kunnan rakennusjärjestys sekä ympäristönsuojelumääräykset.

Rakennusvalvonnassa on:

Rakennustarkastaja, Markku Takala, 044 4288 229, markku.takala[at]taidekaupunki.fi

Rakennusvalvontatoimisto, lupavalmistelija Eija Nieminen 044 7288 216, eija.nieminen[at]taidekaupunki.fi

 

Rakennusjärjestys

Ympäristönsuojelumääräykset

 

 

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555